פסוקית נושא – תרגיל 4 – תרגול מסכם – 7

תרגול
הסבר

לפניכם משפטים מורכבים. העתיקו בכל משפט את הפסוקית וציינו את סוגה התחבירי.
בלשונית “הסבר” – ראו “פסוקית נושא” ו”המרות ודגמים” (עמודים 9-3) ו”טבלת אמצעי קישור” (עמוד 10).

עזרים