פסוקית נושא – תרגיל 4 – תרגול מסכם – 4

תרגול
הסבר

לפניכם שלושה משפטים. קראו אותם וענו על הסעיפים שאחריהם.

(1) בשנה האחרונה נבנה בחיפה פרויקט המציע מבט חדש על המושג “ספרייה”.
(2) בתחנות אוטובוס בחיפה הוצבו מדפים, ועליהם הונחו ספרים וחוברות מסוגים שונים.
(3) נוסעי האוטובוס יכולים לקחת ספר ולהחזיר אותו לאחר שסיימו את הקריאה.

בלשונית “הסבר” – ראו “פסוקית נושא” ו”המרות ודגמים” (עמודים 9-3) ו”טבלת אמצעי קישור” (עמוד 10).

עזרים