פסוקית נושא – תרגיל 4 – תרגול מסכם – 3

תרגול
הסבר

לפניכם שלושה משפטים. קראו אותם וענו על הסעיפים שאחריהם.

.1 חופי הים של ישראל נמצאים בסכנת הכחדה.
2. לכל תושב נותרו בממוצע 2.5 ס”מ של קו חוף.
3. כך קובע דוּחַ חדש ומדאיג של החברה להגנת הטבע.

בלשונית “הסבר” – ראו “פסוקית נושא” ו”המרות ודגמים” (עמודים 9-3) ו”טבלת אמצעי קישור” (עמוד 10).

עזרים