פסוקית נושא – תרגיל 4 – תרגול מסכם – 2

תרגול
הסבר

לפניכם שלושה משפטים. קראו אותם וענו על הסעיפים שאחריהם.

.1 תזונאים ממליצים לאכול שוקולד במידה.
2. שוקולד בכמות קטנה מרגיע.
3. שוקולד בכמויות גדולות מעורר בגלל הקפאין שבו.

בלשונית “הסבר” – ראו “פסוקית נושא” ו”המרות ודגמים” (עמודים 9-3) ו”טבלת אמצעי קישור” (עמוד 10).

עזרים