פסוקית נושא – תרגיל 4 – תרגול מסכם – 1

תרגול
הסבר

לפניכם שני משפטים. קראו אותם, וענו על הסעיפים שאחריהם.
בלשונית “הסבר” – ראו “פסוקית נושא” ו”המרות ודגמים” (עמודים 9-3) ו”טבלת אמצעי קישור” (עמוד 10).

.1. יש לכם בעיה בתחום הלימודי
2. פנו אל היועצת לקבלת עזרה.

עזרים