פסוקית נושא – תרגיל 3

תרגול
הסבר

לפניכם קבוצות של משפטים מורכבים.
בכל קבוצה הפסוקית חוזרת על עצמה בתפקיד תחבירי אחר.
העתיקו את הפסוקית.
בכל משפט ציינו את תפקידה התחבירי.
בלשונית “הסבר” – ראו “פסוקית נושא” (עמוד 1) ו”תקינות תחבירית” (עמוד 2).

עזרים