פסוקית נושא – תרגיל 1

תרגול
הסבר

חלק א’

לפניכם משפטים מורכבים, העתיקו את הפסוקית כולל מילת השיעבוד וציינו את סוגה התחבירי.

א-3תה-23-פסוקית נושא