פסוקית נושא – המרות תרגיל 3

תרגול
הסבר

המשפטים שלפניכם מכילים פסוקית נושא.
הפכו כל משפט נתון למשפט פשוט המכיל הסגר.
שמרו על התוכן המקורי.

בלשונית “הסבר” – ראו “המרת משפט מורכב בעל פסוקית נושא למשפט פשוט בעל הסגר” (עמוד 4) ו”תקינות תחבירית” (עמוד 2).

עזרים