פסוקית נושא – המרות -תרגיל 2

תרגול
הסבר

המשפטים שלפניכם מכילים הסגר.
הפכו כל משפט נתון למשפט מורכב בעל פסוקית נושא.
שמרו על התוכן המקורי.

יש לזכור: כמובן ש…, כנראה ש… הם ביטויים שגויים

בלשונית “הסבר” – ראו “המרת משפט פשוט בעל הסגר למשפט מורכב בעל פסוקית נושא” (עמוד 4)
ו”תקינות תחבירית” (עמוד 2).

עזרים