פסוקית נושא – המרות – תרגיל 1

תרגול
הסבר

המירו כל צמד משפטים למשפט מורכב בעל פסוקית נושא.
בלשונית “הסבר” – ראו “המרת שני משפטים למשפט בעל פסוקית נושא” (עמוד 3) ו”תקינות תחבירית” (עמוד 2).

עזרים