אפשרות ב

בשבילי התחביר – אפשרות ב

תקציר הקורס

קורס זה מיועד לתלמידי החטיבה העליונה הניגשים לבחינת הבגרות על פי אפשרות ב (70% תחביר). הקורס כולל הסברים ברורים ומורחבים לכל הנושאים, תרגול רב ומגוון הבנוי בצורה מדורגת ותשובות מוסברות ומפורטות לתרגילים. הקורס מלווה בסרטוני העשרה ובסרטוני הדרכה.

תוכן הקורס

תוכן הקורס

הרחב הכל
תוכן השיעור
0% הושלם 0/1 צעדים

קורס זה מלווה בחוברת עבודה מודפסת המכילה את ההסברים ואת התרגילים הכלולים בקורס.

בואו נתנסה יחד

מוצר משלים -

חוברת מודפסת

החוברת הנלווית היא חוברת עבודה עם הסברים המכילה את כל התכנים
הלימודיים הנדרשים לבחינה על פי אפשרות ב.
החוברת מקבילה לתכנים הקיימים בקורס, והיא מאפשרת לתלמידים תרגול
בחוברת במהלך הלימוד בכיתה והכנת שיעורי הבית באתר. התכנים
שבחוברת העבודה מבוססים על הספר “בשבילי הטקסט”. את החוברת
אפשר לרכוש דרך האתר או בחנויות לספרי לימוד.