האתרים “שרי החוויה המתוקשבת ו”שרי הוצאה לאור”
הוקמו על ידי קורן נשר שרעבי ועל ידי נגה גנאל.
קורן נשר שרעבי בעלת תואר ראשון בלשון עברית ובספרות ובעלת תואר שני בחינוך.
נגה גנאל בעלת תואר ראשון בלשון עברית ובגיאוגרפיה ובעלת תואר שני בלשון.
אנו, קורן ונגה, בעלות ניסיון עשיר בהוראת לשון בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה
ובהכנת תלמידים מרמות לימוד שונות לקראת בחינות הבגרות בלשון. במשך שנים רבות
אנו עוסקות בפיתוח תכנים לימודיים ובהוצאה לאור של ספרי לימוד בתחום הלשון תוך
התחשבות בשוני שבין התלמידים. אנו משקיעות בכל מוצר שלנו מחשבה רבה ומשלבות
בו את ניסיוננו הרב בתחום ההוראה במטרה לתת למורים ולתלמידים מוצר איכותי, אמין
ונוח לשימוש. אנו מאמינות שרק מורים בעלי ניסיון אישי המכירים את הצרכים הן של
התלמידים והן של המורים יהיו מסוגלים לפתח חומרי למידה איכותיים.